Ẩn họa từ những vết xăm mình

    Ẩn họa từ những vết xăm mình

    Nếu trước kia, việc xăm mình chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ những "tay chơi" hoặc dân "anh chị số má", thì ngày nay, một hình xăm có thể xuất hiện bất cứ với người nào, trên bất cứ bộ phận nào của cơ thế. Có điều, ngoài cái đẹp thì mặt trái của nó cũng có vạn điều khó đang chờ

    Trạm Hoạt Hình 02/11/2019