Video

Vũ điệu khiêng hòm truyền thống của người Ghana

Video

Đăng lúc 08:25 05-04-2020

Theo truyền thống của người Ghana, người mất sẽ lên thiên đàng và những người khiêng hòm sẽ nhảy nhót, ca hát để tiễn người đã khuất.

CHUYÊN MỤC