Nhầm lẫn tai hại của Fox News khi phê phán người biểu tình

    Nhầm lẫn tai hại của Fox News khi phê phán người biểu tình

    Diễn viên hài nổi tiếng John Cleese, vừa tham gia vào dòng người chỉ trích sự… thiếu kiến thức lẫn khả năng cảm thụ hài hước của Fox News, khi kênh này đã nhầm lẫn tai hại dòng trích dẫn trong bộ phim 'Monty Python và Chén Thánh' thành sự kém cỏi tổ chức của người biểu tình và... mắc một chiếc quai to tướng.

    Trạm Hoạt Hình 17/06/2020