Bỏ biên chế suốt đời giúp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

  Bỏ biên chế suốt đời giúp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

  Từ hôm nay, 1-7-2020, một số điều bổ sung của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực. Theo đó sẽ không còn "biên chế suốt đời", điều này hy vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng chây ỳ, lười đổi mới sáng tạo, xóa bỏ quan niệm vào được cơ quan nhà nước là "ấm" đến già!

  Biếm Họa 01/07/2020
  Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nắm giữ 2 Kỷ lục Guinness thế giới vẫn rớt viên chức

   Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nắm giữ 2 Kỷ lục Guinness thế giới vẫn rớt viên chức

   Anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nằm trong số những nguời bị rớt viên chức vừa qua. Cho dù họ là NSƯT và nắm giữ cùng lúc hai Kỷ lục Guinness thế giới. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp có thừa tài năng đáp ứng ngay yêu cầu vị trí việc làm nhưng không được tuyển dụng chỉ bởi vì... chưa có bằng cấp chuyên môn.

   Biếm Họa 18/09/2019