Trong mắt mèo hoàng thượng, 'con sen hạ đẳng' ngày càng có nhiều trò lạ lùng

Video

Đăng lúc 10:44 | 15-05-2020

Mèo hoàng thượng không thể hiểu nổi 'con sen' theo hầu hạ bấy lâu nay có nhiều hành động kỳ lạ

CHUYÊN MỤC