Thanh niên trốn trên cây vì nghịch dại chọc dê nổi điên

Video

Đăng lúc 07:10 | 30-07-2021

"Xuống đây với anh, anh hứa không làm gì... chỉ húc cho vài cái thôi!", dê said.

CHUYÊN MỤC