Quạ đen vào chuồng gà kiếm ăn bị gà mẹ đánh tơi bời

Video

Đăng lúc 12:58 | 05-11-2021

Bị gà mái mẹ đánh cho một trận tơi bời, chú quạ đen kêu inh trời và tìm cách bay ra khỏi chuồng gà.

CHUYÊN MỤC