Ở nhà tránh dịch covid cũng phải đẹp nha quý "dị"

Video

Đăng lúc 14:38 | 15-04-2020

Phụ nữ không chỉ đẹp khi bước ra đường mà ngay cả khi ở nhà, khi ngủ, thậm chí ngay cả khi quét sân cũng phải đẹp!

CHUYÊN MỤC