Cô chủ trọ kẹt xỉn

    Cô chủ trọ kẹt xỉn

    Trên mạng xã hội mấy nay chia sẻ rần rần chuyện các chủ nhà trọ miễn giảm tiền phòng, và còn hỗ trợ thực phẩm cho người thuê khó khăn. Nhưng cô chủ trọ của tôi thì...

    Truyện Tranh 17/08/2021