ATM Khẩu trang tiếp lửa chống giặc COVID-19

    ATM Khẩu trang tiếp lửa chống giặc COVID-19

    Trong trận chiến mới với giặc COVID-19, nếu tuyến đầu được hỗ trợ từ các y, bác sĩ khắp cả nước. Thì hậu phương cũng đón chào sự góp sức của tân binh ATM khẩu trang. Với những sự tiếp lửa chất lượng như vậy, chúng ta tự tin quyết thắng giặc COVID-19 lần thứ hai.

    Biếm Họa 07/08/2020