Video

Đăng lúc 10:11 | 08-04-2020

Hai người chơi chỉ được dùng eo điều khiển quả chuối để đẩy chanh. Ai đẩy chanh về đích trước là người chiến thắng.

CHUYÊN MỤC