Gymer xúc phạm vợ chồng NS Chí Tài được tặng sách Đạo đức lớp 1

Video

Đăng lúc 15:30 | 14-12-2020

Quản lý cũ của NS Chí Tài trực tiếp đến nhà gymer Duy Nguyễn - người xúc phạm vợ chồng NS Chí Tài - tặng 2 cuốn sách giáo khoa: Đạo đức lớp 1 và Giáo dục công dân lớp 6.

CHUYÊN MỤC