Đức Thịnh bị bà xã Thanh Thúy cho ăn 'nguyên cú lừa'

Video

Đăng lúc 14:44 | 14-07-2021

Bài học rút ra "Thứ nhất: vợ luôn đúng. Thứ hai: Nếu vợ sai thì xem lại điều thứ nhất".

CHUYÊN MỤC