Cú lừa ảo diệu

    Cú lừa ảo diệu

    Ngọn lửa từ bếp ga phản chiếu lại hình ảnh trên ổ điện làm nhiều người lầm tưởng đang có hỏa hoạn.

    Video 27/09/2021