Đại bàng bị gà mái đánh no đòn vì dám sà xuống đất bắt gà con

Video

Đăng lúc 14:58 | 15-10-2020

"Khi chúa tể bầu trời gặp bố đời mặt đất", một người hài hước bình luận khi xem video gà mái đánh đại bàng tới tấp vì tội dám sà xuống đất bắt gà con.

CHUYÊN MỤC