JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Chú vẹt biết đi xe đạp như người

Chú vẹt biết đạp xe và dùng mỏ điều khiển bánh lái khiến nhiều người xem thích thú.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật