Chú khỉ nổi quạu khi du khách cho ăn kiểu bố thí

Video

Đăng lúc 10:13 | 14-05-2022

"Ăn xin cũng có giá của ăn xin chứ", khỉ said.

CHUYÊN MỤC