Chàng trai quảng cáo dao bị khách làm bẽ mặt (P2)

Video

Đăng lúc 06:50 | 15-06-2022

Chàng trai quảng cáo dao sắc chặt đứt mỏ lết nhưng tới khi khách đưa cục xương thì chặt mẻ cả dao.

CHUYÊN MỤC