Vaccine 'ông anh'

    Vaccine 'ông anh'

    Những kẻ dùng vaccine để kiếm quan hệ, kiếm tiền... cuối cùng cũng sẽ bị xử lý mà thôi.

    Biếm Họa 08/09/2021