Cùng cầu mưa cho Australia

    Cùng cầu mưa cho Australia

    Thiên nhiên và con người nước Úc đang trải qua một thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, mỗi cơn mưa bây giờ đều quý giá với vùng đất này...

    Biếm Họa 09/01/2020