Quân đoàn... khó phân hủy

    Quân đoàn... khó phân hủy

    Trước thông tin từ năm 2026 sẽ cấm sử dụng túi nilông dùng một lần tại các siêu thị, TT thương mại. Nhiều người đề xuất nên mở rộng ra cả các cửa hàng bán lẻ và chợ...

    Truyện Tranh 03/05/2022