Dùng chân để lấy nước rửa tay khô

    Dùng chân để lấy nước rửa tay khô

    Với dụng cụ rửa tay tự chế bằng ống nước trong đoạn video, người dân sẽ dùng chân để lấy dung dịch. Điều này góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 từ tay người này sang tay người khác.

    Video 17/04/2020