Truyện Tranh

Cử nhân, thạc sĩ đành chạy xe ôm công nghệ

    Cử nhân, thạc sĩ đành chạy xe ôm công nghệ

    Do tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, nhiều cử nhân đã bị thất nghiệp. Một bộ phận không nhỏ sinh viên sau khi ra trường bèn cất bằng đại học, đầu quân cho xe ôm công nghệ