Truyện Tranh

Thấm thoát đã gần hết năm 2021

    Thấm thoát đã gần hết năm 2021

    Vừa chân ướt chân ráo lên thành phố làm việc sau giãn cách, người lao động bỗng nhận ra quỹ thời gian năm 2021 đã gần cạn.