Đen Vâu than nhiều mây, Sài Gòn mưa sấp mặt

    Đen Vâu than nhiều mây, Sài Gòn mưa sấp mặt

    Rapper Đen vô tình tung MV "Trời hôm nay nhiều mây cực" đúng vào ngày mưa kỷ lục tại TP.HCM. Điều này khiến nhiều fan hâm mộ Đen Vâu, vừa bì bõm lội nước vừa chill với giai điệu bài hát mới của thần tượng.

    Biếm Họa 07/08/2020