Video

Trời đánh tránh bữa ăn

Video

Đăng lúc 10:11 24-05-2022

Miếng máng xối bất ngờ đổ sập, kèm nước mưa cuồn gọn mâm cơm xuống nền nhà.

CHUYÊN MỤC