Quà quê nước mưa cho dân Hà Nội

    Quà quê nước mưa cho dân Hà Nội

    Trước tình trạng nước sinh hoạt bốc mùi lạ, nhiều người dân Hà Nội không dám sử dụng nguồn nước này. Vì thế món quà quý giá cho dân thủ đô bây giờ có lẽ là một can nước mưa... organic.

    Đời Cười 14/10/2019