Video

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới lấy mẫu xét nghiệm Covid

Video

Đăng lúc 10:26 29-10-2021

"Cứ tưởng ăn đào tiên rồi sẽ trường sinh bất lão thì không sao", một người dùng hài hước bình luận khi xem video.

CHUYÊN MỤC