Nụ hôn của thần cồn

    Nụ hôn của thần cồn

    Đây không phải là câu chuyện hư cấu 100%, bởi trên thực tế đã có trường hợp dính "nồng độ cồn" chỉ vì nụ hôn với người yêu.

    Truyện Tranh 16/12/2023