Bao Chỉnh xử án boom hàng trong "Tình anh bán chiếu"

    Bao Chỉnh xử án boom hàng trong "Tình anh bán chiếu"

    Bản chất thật của bài hát 'Tình anh bán chiếu', theo góc nhìn bây giờ, thì đó là câu chuyện... boom hàng. Cô gái bên bờ kênh Ngã Bảy đặt hàng đôi chiếu bông rồi khi khổ chủ mang chiếu tới lại bỏ đi lấy chồng. Bao Chỉnh xử vụ án đau khổ này ra sao?

    Trạm Hoạt Hình 21/05/2020