Bệnh gì kiêng hắt hơi, ho, cười?

    Bệnh gì kiêng hắt hơi, ho, cười?

    Bạn ở cơ quan thỉnh thỏang gặp một phụ nữ chốc chốc lại đứng lên đi toilet, lại có những chị hắt xì hơi hay cười xả láng thì cái ghế của họ bỗng 'chảy nước'...

    Sức Khỏe 20/12/2020