Sự tích loài mèo hai chân

    Sự tích loài mèo hai chân

    Thượng đế tạo ra Trái đất và các loài động vật vào ngày đầu tiên. Đương nhiên trong đó có luôn 12 con giáp. Ngày thứ hai ngài mới kiến tạo ra loài người. Ngài suy nghĩ rất lâu, rồi mới quyết định lấy đất sét nặn ra người đàn ông.

    Trạm Hoạt Hình 26/01/2023