Tương tác tốt!

    Tương tác tốt!

    TTO - Hàng loạt các vụ ăn thịt rừng khoe Facebook đã bị cơ quan chức năng "sờ gáy" nhanh chóng, tất cả cũng do mạng xã hội tương tác rất tốt.

    Lẩu thập cẩm 07/05/2019