Nhận lương qua thẻ ATM: Đi 60km mới rút được tiền

    Nhận lương qua thẻ ATM: Đi 60km mới rút được tiền

    Tại huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) không có trụ ATM nào nhưng người lao động ở các cơ quan, đoàn thể của địa phương bị bắt buộc nhận tiền lương qua thẻ. Thế nên mới có trường hợp giáo viên dạy ở đây phải chạy xe 60 km tới huyện kế bên để rút tiền.

    Biếm Họa 27/12/2019