FA cũng bị 'bồ' đá

    FA cũng bị 'bồ' đá

    Các cô gái thực dụng thường "đá" bạn trai khi thấy họ nghèo. Ngược lại, những chàng FA thì chẳng sợ ai đá mình cả.

    Biếm Họa 21/06/2022