Cupid đấu với Covid

  Cupid đấu với Covid

  Lễ tình nhân năm nay, nhiệm vụ của thần Tình yêu Cupid thật nặng nề, vừa phải chạy KPI se duyên vừa đảm bảo an toàn phòng dịch Covid.

  Biếm Họa 14/02/2021
  Bao Chỉnh xử thần Cupid

   Bao Chỉnh xử thần Cupid

   Hóa ra, mọi chuyện yêu đương lộn tùng phèo là do ông Tơ bà Nguyệt làm việc tắc trách, khiến cho cô dâu ôm vàng bỏ đi, còn chú rể ôm nợ... bỏ ăn.

   Đời Cười 30/05/2020