Sự tích Thạch Sanh - Lý Thông

  Sự tích Thạch Sanh - Lý Thông

  Thạch Sanh thấy mọi người đều chung tay góp sức bèn lấy nồi cơm điện ra nấu cơm. Chàng bật nút tới đâu, gạo từ tứ phương tám hướng đổ về chỗ chàng.

  Đời Cười 07/07/2021
  Bí mật về món trà sữa

   Bí mật về món trà sữa

   Đây lại kể về Thạch Dừa cháu đời 108 của Thạch Sanh. Bấy giờ rừng không còn bạt ngàn như hồi cụ tổ còn sống, Thạch Dừa chỉ còn mỗi công việc hái dừa và nạo dừa kiếm sống.

   Đời Cười 19/10/2019