Metro và lần hẹn cuối cùng?

    Metro và lần hẹn cuối cùng?

    Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông dự kiến sẽ vận hành thương mại trước 30-4 năm nay. Nếu đúng như vậy giới họa sĩ biếm sẽ không còn "cơ hội" hài hước về tuyến metro này nữa.

    Biếm Họa 08/04/2021