Thế hệ kangaroo đi thi

    Thế hệ kangaroo đi thi

    Một thuật ngữ mới ngày càng phổ biến trong xã hội châu Á với cái tên "Thế hệ chuột túi" (Kangaroo Tribe). Có vẻ như ở nước ta cũng ngày một nhiều.

    Biếm Họa 23/06/2024