Sự im lặng của bợm nhậu

    Sự im lặng của bợm nhậu

    Phong cách "im lặng là vàng" được bợm nhậu áp dụng triệt để thời giãn cách. Thế nhưng không ít thần men đã bị lập biên bản dù đang nhậu trong im lặng.

    Biếm Họa 28/08/2021