Giá rau củ cao như cây cổ thụ

    Giá rau củ cao như cây cổ thụ

    Không phải thịt cá, thời giãn cách rau củ bất ngờ soán ngôi mọi loại thực phẩm. Cũng vì thế nhiều người buôn bán đã cố tình đẩy giá cả mặt hàng này lên cao như cây cổ thụ

    Biếm Họa 13/07/2021