iPhone 12 ra mắt sớm hay trễ?

    iPhone 12 ra mắt sớm hay trễ?

    Một trong những điểm gây thất vọng của iPhone 12 với ifan là sự ra mắt chậm trễ so với mọi năm. Thế nhưng, trong một số trường hợp sự ra mắt này lại hơi bị sớm.

    Biếm Họa 19/10/2020