Xin hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

    Xin hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

    Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam vừa có công văn đề nghị Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai như que cấy, tiêm thuốc tránh thai, vòng tránh thai... để cấp cho tất cả người dân địa phương (không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

    Biếm Họa 11/08/2020