Mỹ: Biểu tình phản đối kiểu… Gymer!

    Mỹ: Biểu tình phản đối kiểu… Gymer!

    Hãy cùng chứng kiến sự khác biệt, độc lạ trong phong cách đúng chất… gymer. Không vũ trang, cũng không đông đúc ồn ào, các gymer ở Florida tập hợp bên ngoài trụ sở tòa án và… hít đất, như thể chứng minh điều ngược lại: Nếu ở đâu chẳng hít được, thì mở cửa hay không có chết chóc gì? Nhưng, nếu bạn còn chưa biết, mọi chuyện đề có thể xảy ra ở Florida, một vùng đất lạ kỳ.

    Trạm Hoạt Hình 14/05/2020