Khi quảng cáo dài hơn phim

    Khi quảng cáo dài hơn phim

    Có lẽ do cuộc sống hiện đại bận rộn nên phim truyền hình cũng tiến hóa theo hướng ngày càng ngắn gọn hơn. Đôi khi nó "tối giản" đến mức ngắn hơn cả quảng cáo.

    Truyện Tranh 19/08/2021