Có gan thì làm giàu nhanh thôi

    Có gan thì làm giàu nhanh thôi

    Trong cơn túng quẫn, chàng thanh niên bèn xin lời khuyên từ bạn bè. Ai ai cũng nói "mày phải có gan thì mới làm giàu được". OK, tôi hiểu rồi - chàng trai nói.

    Biếm Họa 26/03/2021