Biếm họa

Ông có biết đang mùa Halloween không?

Đăng lúc 10:33 | 27/10/2022

Bây giờ đang mùa Halloween, người ta cần bí đỏ giải sầu chứ đâu cần bí giải cứu...

Ông có biết đang mùa Halloween không? - Ảnh 1.
Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận