Halloween bình thường mới

    Halloween bình thường mới

    Còn nhớ lúc giãn cách, trái bí đỏ là một trong những thực phẩm thiết yếu quý như vàng. Thế mà bây giờ tụi nhỏ không coi nó ra gì...

    Biếm Họa 30/10/2021