Ở nhà một mình

    Ở nhà một mình

    Nhiều phụ huynh đã đi làm trở lại nhưng học sinh vẫn chưa thể tới trường, lo lắng trăm bề khi con học online ở nhà mà không có người lớn bên cạnh.

    Biếm Họa 07/11/2021