Vòng một cũng có… vi-ô-lông?

    Vòng một cũng có… vi-ô-lông?

    ● Đầu nhũ hoa của em tự dưng mọc ...vài cọng lông. Em hoảng quá, không biết có bệnh gì không. Em cắt nhổ lông này thường xuyên được không?X. Em (TP.HCM

    Sức Khỏe 30/09/2020