Sơ cứu phỏng pô xe

    Sơ cứu phỏng pô xe

    Có 3 độ bỏng, được phân tầng tùy độ xâm lấn của vết bỏng, càng sâu càng nặng , liên quan đến cách chữa trị và dự hậu (sẹo xấu, co rút).

    Sức Khỏe 05/11/2020